இந்தியா கோவை ஆதீன சிறப்பு வழிபாடி நேற்று இடம் பெற்றது…!

இந்தியா தமிழ்நாடு கோவை ஆதீன 51 சக்தி பீடம் திருக்கல்யாண பூமிதி திருவிழாவை முன்னிட்டு நேற்று மாலை நடைபெற்ற பிடாரி பூஜை மற்றும் பூத வாகன உற்சவம்