ஐடியல் பினாஸ் நிறுவனம் மாணவர்களுக்கு உதவி..!

யாழ்ப்பாணம் ஐடியல் பினான்ஸ் நிறுவனத்தின் யாழ்ப்பாணம் பிரதான கிளையின் மூன்றாம் ஆண்டு நிறைவை முன்னிட்டு தெரிவு செய்யப்பட்ட பாடசாலை மாணவர்களுக்கான பாடசாலை உபகரணங்கள் வழங்கும் நிகழ்வு நேற்று இடம் பெற்றுள்ளது் இதில் பிரதம அதிதியாக பிராந்திய முகாமையாளர் க.சுகந்தன் கலந்துகொண்டு பாடாலை உபகரணங்களை வழங்கி வைத்தார்
வடமராட்சி