உயர்தரம் புலமைப்பரிசில் மாணவர்களிற்கு அவசர அறிவிப்பு

க.பொ.த உயர்தர பரீட்சை மற்றும் புலமைப்பரிசில் பரீட்சைக்கு தோற்றும் மாணவர்களின் தகவல்களை பெற, கல்வி அமைச்சு ஒரு வலைத்தளத்தை உருவாக்கியுள்ளது.

இந்த பரீட்சைகளிற்கு தோற்றும் மாணவர்கள், பரீட்சையில் தோற்றுவதற்கு முன்னர் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்ட கேள்வித்தாளை நிரப்ப வேண்டும் என்று திணைக்களம் அறிவித்துள்ளது.

www.info.moe.gov.lk என்ற இணையத்தளத்தில் மாணவர்கள் நுழைந்து தமது விபரங்களை பதிவு செய்ய முடிவும்.

இருப்பினும், இணையத்தளத்தில் பதிவு செய்ய வசதிகள் இல்லாததால் தேவையான தகவல்களை வழங்க முடியாத எந்தவொரு மாணவர்களும், பரீட்சை ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னர் பரீட்சை மண்டபங்களிலும் விபரங்களை பதிவு செய்யலாம்.

தமிழ், சிங்களம், ஆங்கிலம் ஆகிய 3 மொழிகளிலும் வினாத்தாளை தேர்வு மையங்களுக்கு அனுப்பியுள்ளது.

பரீட்சை மையங்களுக்குப் பொறுப்பான அதிகாரிகள், பிராந்திய மற்றும் மாகாண கல்வி பணிப்பாளர்களுடன் சேர்ந்து, எந்தவொரு சுகாதார கவலையும் ஏற்பட்டால், அப்பகுதியில் சுகாதார அதிகாரிகள் பிறப்பிக்கும் உத்தரவுகளைப் பின்பற்றுமாறு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

உத்தியோகபூர்வ இணையதளத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அனைத்து தனிப்பட்ட தகவல்களும் தனிப்பட்டதாகவும் ரகசியமாகவும் இருக்கும். உயர்தர பரீட்சையில் தோற்றும் அனைத்து மாணவர்களும் கோரப்பட்டுள்ள விவரங்களை வழங்க வேண்டும். அதே நேரத்தில் புலமைப்பரிசில் மாணவர்கள் சார்பில், அவர்களின் பெற்றோர்கள் கேள்வித்தாளை நிரப்ப வேண்டும்.

ஒரு மாணவர் அல்லது குடும்ப உறுப்பினர் ஏதேனும் உடல்நல சிக்கல்களை எதிர்கொண்டால், அந்தந்த நிலைமை குறித்த பிந்திய தகவல்களை மீண்டும் நிரப்ப வேண்டும் என்று கல்வி அமைச்சு வலியுறுத்தியது.