இலங்கையில் கொரோனா தொற்று 1068 ஆக உயர்வு!

இலங்கையில் கொரோனா தொற்றுக்குள்ளானவர்களின் எண்ணிக்கை 1068 ஆக அதிகரிப்பு

குணமைடந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 620 ஆக அதிகரிப்பு