இலங்கையில் கொரோனா தொற்றுக்குள்ளானவர்களின் எண்ணிக்கை !

கொரோனா தொற்றுக்குள்ளானவர்களின் எணிக்கை 847 ஆக உயர்ந்துள்ளது இதுவரை குணமடைந்தவர்களின் எணிக்கை 260 ஆகும் இறந்தவர்களின் எணிக்கை 09 ஆகும்