இலங்கையில் கொரோனா தொற்றாளர்களின் எண்ணிக்கை 805!

இலங்கையில் கொரோனா தோற்றாளர்களின் எண்ணிக்கை 805 ஆக உயர்ந்துள்ளது இதுவரை குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 232 ஆகும் இறந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 09 ஆகும்