ஒதியமலை படுகொலை மார்கழி 01:1987

ஒதியமலை படுகொலை  1984 டிசம்பர் மாதம் 1ம் திகதி அன்று ஒதியமலை கிராமத்தில் இடம்பெற்ற படுகொலையில் 32 தமிழர்கள் கொல்லப்பட்டனர். 35 ஆம் ஆண்டு நினைவு நாள் அன்றறை நாள் புகைப்படம்