அம்பாந்தோட்டை துறைமுக விவகாரம்- சீனாவின் நிலைப்பாடு என்ன?

அம்பாந்தோட்டை துறைமுகம் முழுமையாக இலங்கைக்கு சொந்தமானது இலங்கையின் முழுமையான கட்டுப்பாட்டிலேயே அந்த துறைமுகம்  உள்ளது என தெரிவித்துள்ள சீனா துறைமுகம் குறித்த எந்த தீர்மானத்தையும் இலங்கையே எடுக்கவேண்டும் என குறிப்பிட்டுள்ளது.

இலங்கைக்கான சீன தூதரகத்தின் பேச்சாளர் லுவோசொங் இதனை ஆங்கில நாளேடு ஒன்றிற்கு தெரிவித்துள்ளார்.

அம்பாந்தோட்டை துறைமுகம் என்பது கூட்டு முயற்சி அந்த துறைமுகத்திற்குள் கப்பல்களை அனுமதிப்பது உட்பட எந்த தீர்மானத்தையும் இலங்கையே எடுக்கவேண்டும் எனஅவர் தெரிவித்துள்ளார்.

இதேவேளை அம்பாந்தோட்டை துறைமுகம் உட்பட இலங்கைக்கும் சீனாவிற்கும் இடையிலான ஒத்துழைப்புகள் அனைத்தும் சம அந்தஸ்த்துடனான கலந்தாலோசனைகள் மற்றும் இருதரப்பிற்கும் நன்மை என்ற உணர்வு ஆகியவற்றைஅடிப்படையாககொண்டது என  சீனா தெரிவித்துள்ளது.

 

இலங்கையின் ஆங்கில நாளிதழ் ஒன்றின் கேள்விக்கு அனுப்பிவைத்துள்ள மின்னஞ்சல் பதிலில் சீனாவின் வெளிவிவகார அமைச்சின் பேச்சாளர் இதனை தெரிவித்துள்ளார்.

அம்பாந்தோட்டை துறைமுகம் உட்பட இலங்கைக்கும் சீனாவிற்கும் இடையிலான ஒத்துழைப்புகள் அனைத்தும் சம அந்தஸ்த்துடனான கலந்தாலோசனைகள் மற்றும் இருதரப்பிற்கும் நன்மை என்ற உணர்வு ஆகியவற்றைஅடிப்படையாககொண்டது என அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.