6 மாகாண ஆளுனர்கள் பதவியேற்றனர்!

6 மாகாணங்களுக்கு புதிய ஆளுநர்கள் ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷ முன்னிலையில் சற்று முன்னர் பதவிப்பிரமாணம் செய்து கொண்டுள்ளதாக ஜனாதிபதி ஊடகப் பிரிவு தெரிவித்துள்ளது.ஏ.ஜே.எம்.முஸம்மில்- வடமேல் மாகாணம்
ராஜா கொலுரே- ஊவா மாகாணம்
சீதா ஆரம்பேபொல – மேல் மாகாணம்
லலித் கமகே- மத்திய மாகாணம்
வில்லி கமகே- தென் மாகாணம்
திக்கிரி கொப்பேகடுவ- சம்ரகமுவ மாகாணம்