மொத்த தேர்தல் செலவு 5500 மில்லியன் ரூபா…….!

ஜனாதிபதித் தேர்தலுக்கான மொத்த செலவு 5500 மில்லியன் ரூபா எனவும் , ஒரு வாக்காளருக்காக ஆணைக்குழுவால் 344 ரூபா செலவி­டப்படுவதாக மதிப்பீடு செய்யப்பட்டுள்ள­தாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.இம்முறை ஜனாதிபதித் தேர்தலில் 35 வேட்பாளர்கள் போட்டியிடும் நிலையில், அவர்கள் அனைவரும் தேர்தல் பிரசாரத்துக்கு செலவிட்ட­தாக மதிப்பிடப்படும் மொத்த தொகை 10 ஆயிரம் மில்லியன் ரூபாவாகும்.
அதன்படி ஒரு வாக்காளர் தொடர்பில் வேட்பாளர்கள் செலவிட்ட தொகை 625 ரூபா என மதிப்பீடு செய்யப்பட்டுள்­ளது.
இதேவேளை தே கடந்த 2005 ஆம் ஆண்டு ஜனாதிபதித் தேர்தலின் மொத்த செலவு 715 மில்லியன் ரூபா என ர்­தல்கள் ஆணைக்குழுவின் உத்தியோக­பூர்வ தகவல்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
அப்போது ஒரு வாக்காளருக்கு செல­விடப்பட்ட தொகை 54 ரூபா என்றும், அதன்பின்னர் 2010ஆம் ஆண்டு ஜனாதி­பதித் தேர்தலுக்காக 1856 மில்லியன் ரூபாவை தேர்தல்கள் திணைக்களம் செலவிட்டுள்ளதாகவும் கூறப்படுகின்றது.
இதன்போது வாக்காளர் ஒருவருக்கு 132 ரூபா செலவாகியுள்ளது.
அதேபோல 2015 ஆம் ஆண்டில் 2706 மில்­லியன் ரூபாவை தேர்தல்கள் திணைக்­களம் ஜனாதிபதித் தேர்தலுக்காக செலவிட்டுள்ள நிலையில், அப்போது ஒரு வாக்காளருக்காக 180 ரூபா செல­விடப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையிலேயே இம்முறை ஜனா­திபதித் தேர்தல் செலவீனம் 5500 மில்­லியன் ரூபா என மதிப்பிடப்பட்டுள்ள­துடன், வாக்காளர் ஒருவருக்கான செலவு 344 ரூபா எனவும் மதிப்பி­டப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி இம்முறை ஜனாதிபதித் தேர்தலுக்காக வேட்பாளர்களும் தேர்தல்கள் ஆணைக் குழுவும் ஒரு வாக்காளருக்காக செலவிட்ட மொத்த செலவு 965 ரூபா எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.