யாழ்ப்பாணத்தில் பாடசாலை மாணவர்களுக்கு போதைப்பாக்கு விற்ற முஸ்லீம் நபர்கள் கைது!

யாழ்ப்பாணத்தில்  பாடசாலை மாணவர்களுக்கு போதைப்பாக்கு விற்பனை செய்த முஸ்லீம் கும்பல் ஒன்று சுகாதார பரிசோதகர்களால் பிடிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

அவர்களிடமிருந்து 3 லட்சம் ரூபா பெறுமதியான போதைப்பாக்குகளும் மீட்கப்பட்டுள்ளன.
குறித்த நபர்களை கண்டறிந்த சுகாதார பரிசோதகரை குறித்த போதைப்பொருள் விற்பனையாளர்கள் கொலை செய்வோம் என மிரட்டியுள்ளனர்.