கிழக்கு ஆளுநராக ஷான் விஜயலால் டி சில்வா!

கிழக்கு மாகாணத்தின் புதிய ஆளுனராக ஷான் விஜயலால் டி சில்வா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
ஜனாதிபதி செயலகத்தில்    நேற்று   நடந்த நிகழ்வில், ஜனாதிபதி முன்னிலையில் கிழக்கு மாகாண புதிய ஆளுராக அவர் சத்தியப்பிரமாணம் செய்து கொண்டார்.
ஷான் விஜயலால் டி சில்வா தென் மாகாண முன்னாள் முதலமைச்சர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.