நீர் விநியோகம் தடை

வவுனியாவை அண்டிய சில பகுதிகளில் நாளைய தினம் ஒன்பது மணித்தியாளம் வரை நீர்விநியோகம் தடைப்படும் என தேசிய நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்பு சபை தெரிவித்துள்ளது.

 

திருத்தப் பணிகள் காரணமாக வவுனியா அண்டிய சில பகுதிகளில் நானை 8 மணி  முதல் மாலை 5மணிவரை நீர் வெட்டு அமுல்படுத்தப்படவுள்ளதாக தேசிய நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்புச் சபை தெரிவித்துள்ளது.